Bemærk! Denne side opdateres kun sjældent. Følg også med på hjemmesiden for Republik nu.

Hjemmeside for danske republikanere

Nej tak til [billede af en monark]!

»KONGEDØMMET hører ingen steder hjemme i et moderne
demokrati. Så enkelt kan det siges. En større modsætning til
en fundamental demokratisk tankegang, hvis konsekvens
naturligvis er republikken med et valgt overhoved, kan man
uimodsigeligt
[ikke] forestille sig.«
Leder i Dagbladet Information (Leve republikken!).

»[...] mit syn på kongehuset. Jeg er republikaner, og det er der
ikke så mange der melder ud, det er ret tabubelagt. Jeg mener at
den institution burde nedlægges. Dronningen er jo dybest set en
livstidsfange der er blevet tvangsfjernet fra vort årtusinde. De folk
der omgiver hende, behandler hende som en fe, og det er hun ikke.
Hun er bare et menneske ligesom os andre.«

Casper Christensen, komiker, i Ekstra Bladet.

Adresser:
http://afskafmonarkiet.dk/
http://danskerepublikanere.dk/
http://republikanere.dk/
http://republikaneren.dk/
http://republikanisme.dk/
http://jeppesn.dk/kongerige/

Indhold:


Demokrati og monarki er uforenelige

Etymologisk set er demokrati og monarki uforenelige størrelser: Som bekendt betyder det første ord »folkestyre«, og det andet »énmandsvælde«.

Men det er langt fra kun rent sproglige absurditeter der gør at kongedømmet ikke har noget at gøre i et moderne demokrati. Enhver der læser Grundloven, den fundamentale lov vi bygger hele vores samfund på, vil indse at monarkiet på næsten enhver tænkelig principiel måde strider imod menneskerettighederne.

Monarkiet krænker befolkningens rettigheder

Monarkiet krænker kongehusets medlemmers rettigheder


Afskaf monarkiet!

Der er os bekendt ingen gode argumenter for monarkiet. Til gengæld er der nogle dårlige: Ting man af og til råber ad os (dem gider vi ikke høre igen):

Leve republikken

Som gode forbilleder for den nye danske republik kan efter vores mening tjene lande som Island, Tyskland og Finland. I disse lande har man først indført demokratiske forfatninger i nyere tid, og derfor svarer de ret godt til den moderne forestilling om demokrati.


Jeppe Stig Salling Nielsen, e-mail republic@jeppesn.dk.

Telefon: 26 39 02 81

Læs om Påskekrisen 1920.
Læs om Livristsagen 1998.
Europæiske republikker og monarkier.
Læs citater af dronning Margrethe selv.
Læs om folkeafstemning om tronfølgeloven den 7. juni 2009.

Lidt om denne sides historie.


Links:


Republikanere i andre lande:

Res Publica, dette er en international fortegnelse over republikanske websider.Forbehold

Jeg er ikke jurist. De ting der er anført ovenfor, kommer af en umiddelbar læsning af Grundloven. Men Grundloven skal underkastes en høj grad af fortolkning for at kunne forstås korrekt. Fortolkningerne er så indviklede og omdiskuterede at selv eksperterne på området er uenige om mangt og meget.

Når der i Grundloven står »kongen«, tænkes der i nogle tilfælde på monarken som person, i andre på regeringen/statsministeren. Den måde som er »rigtig« at forstå ordlyden på, har ændret sig i løbet af Grundlovens 150-årige historie. En (republikansk) jurastuderende har anbefalet bogen Statsforfatningsret af Peter Germer hvis man ønsker en bedre forståelse af hvordan paragrafferne fortolkes.

Efter vores mening ændrer den juridiske praksis intet på det principielt forkerte i et monarki.