Velkommen til

9.B's hjemmeside!

KLASSEFOTO
[JPEG 155KB]

På denne side er det meningen at opføre navne og ajourførte adresser for alle elever i dén legendariske klasse på Munkebjergskolen, der i skoleåret 1989-90 hed

9.B

og for klassens lærere. Efterhånden som folk får personlige e-mail-adresser og hjemmesider, vil der selvfølgelig komme lænker til dem herfra.

Samtidig kan siden indeholde billeder og anekdoter fra de berømte kanoture og meget andet, klassen har været på.

[logo] Se også skolens »oficielle« hjemmeside!


Elever (nu alfabetisk): Lærere med ægtefæller:
Send en mail til alle e-mail-adresser nævnt herover.

Andre websteder


Klassefest 2011

Så er Lise, Stine, Pia og Diana ved at arrangere en klassefest!

Det vil blive lørdag d. 28-5-2011 fra kl. 16, vi tænkte at det ville være hyggeligt at snakke lidt sammen, før vi skal spise. Derefter er der kaffe og lidt snacks! Festen slutter først når alle mand er gået hjem!

Drikkevarer skal hver enkelt selv sørge for!

Invitationen er kun for gamle elever og lærere!

Klassefesten vil blive afholdt i Odense – stedet vil blive oplyst senere!

Der vil blive opkrævet et beløb for deltagelse af klassefesten – beløbet bliver oplyst senere, det kommer an på leje af lokale, maden og hvor mange vi blir! Vi håber at så mange som muligt har anledning til at komme, er du på talefod med nogle af de gamle elever, må du meget gerne spræde rygtet! – Også hvis du skulle møde nogen på gaden!

Vi har valgt at skrive invitationen som en besked til hver enkelt elev på facebook, på denne måde håbe på, at der er flere som ser invitationen og har lyst til at komme! – Den kommer også på Munkebjergskolen 9.B's hjemmeside via Jeppe.

Du må meget gerne gi en tilbagemelding , om du kan kommer eller om du vil gå glip af denne klassefest! For at vi i festkomiteen kan danne os et overblik over hvor mange som kommer! Du skriver enten til Lise eller Stine på facebook! (Eller e-mail til Jeppe som bringer budskabet videre.)

På glædeligt gensyn!
Hilsen Lise

Svarfristen for deltagelse er den 1.4.2011. Du må også gerne gi en tilbagemelding hvis du ikke kommer.

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi "prøver en sidste gang" – hvis der ikke kommer nok til at kunne holde klassefesten, vil vi ikke prøve at arrangere igen!Assorterede oplysninger om klassens levned (mest ældgamle!).

Kanoturen 1997
Kanoturen 1999
Kanoturen 2001
Kanoturen 2003
Kanoturen 2005

Jeppe Stig Salling Nielsen, rettelser og tilføjelser på e-mail munkebj@jeppesn.dk.