Kanoture

Som skoleklasse (i 1981-90) foretoges en del udflugter, bl.a. kanoture både i Danmark og i Sverige/Norge. Siden er det nærmest blevet en tradition, at den gamle klasse tager på kanotur.

Således afholdtes sommeren 1997 en kanotur i Sverige. Om denne kan man læse nærmere på en anden side.

Traditionen er fortsat hvert andet år siden (1999, 2001, 2003, ...)

Forskelligt om, hvad folk fra klassen går og laver

Dette er en assorteret liste over forskellige kuriosa, som er kommet til mit kendskab fortrinsvis gennem Frans. Listen er på ingen måde udtømmende. Hvis du har nogle skægge/interessant oplysninger om folk fra klassen (fx dig selv) er du velkommen til at maile dem til mig, så putter jeg dem på listen.


Tilbage.