Frem og tilbage er lige langt
- men koster ikke det samme i et takstzonesystem

Et ofte stillet spørgsmål lyder: Hvordan kan det gå til at turen fra A til B ikke koster det samme som turen fra B til A selvom man følger samme rejserute? Er HUR's takstsystem ikke sært?

Nærværende lille side forklarer fænomenet.

J-banen: Et fiktivt eksempel

Lad os først forestille os et jernbaneselskab der opererer på følgende bane:

Figur: Banen mellem Gammelby og Nyby

Man bemærker at banen er J-formet og har de to endestationer Gammelby og Nyby (samt nogle mellemliggende stationer der ikke er indtegnet).

Som noget utraditionelt har J-banen valgt et zoneløst, kontinuert takstsystem. Princippet er at man betaler for ubegrænset rejse inden for en cirkelskive der har afrejsestationen som centrum. Prisen for rejsen afhænger så af radius i cirkelskiven. For at gøre det enkelt har J-banen sat prisen til 1 krone pr. kilometer radius i skiven.

Eksempel: Hvis man starter i Mellemby og køber en billet til 20 kr., så har man ret til fri rejse i et cirkelformet område der strækker sig ud til en periferi 20 km fra Mellemby.

Vi skal nu se at dette takstsystem fører til at prisen for en rejse fra Gammelby til Nyby (kortet ovenfor) er højere end prisen for en rejse fra Nyby til Gammelby. Selvom rejserne foregår ad samme rute.

Figur: Rejsen fra Gammelby til Nyby. Bemærk at det punkt på rejeruten der ligger fjernest fra Gammelby, er et sted på buen nær det sydligste punkt på banen. Dette punkt ligger 70 km fra Gammelby. Prisen for denne rejse er derfor 70 kr. Figur: Rejsen tilbage fra Nyby til Gammelby. Det punkt på rejseruten der ligger fjernest fra Nyby, er faktisk Gammelby. Afstanden i fugleflugtslinjen er kun 53 km. Derfor kan turen denne vej gøres for 53 kr.

HUR: Et autentisk eksempel med zoner

Tilbage til virkeligheden. HUR opererer ikke med »kontinuerte« kilometertakster men med zoner. Men bortset fra det ligner deres system for billetter og klippekort lidt »J-banens«.

Med HUR tager man udgangspunkt i afrejsezonen (rød) og betaler for et bestemt antal »zoneringe« (dog mindst 2 og højst 7). Så der optræder samme fænomen som på »J-banen«.

Standardeksemplet er rejsen fra Skovlunde til Friheden med S-tog via Hovedbanegården/Dybbølsbro:

Figur: Rejsen fra Skovlunde til Friheden via zone 1. Bemærk at man undervejs kommer ud i den brune (fjerde) zonering (ved Dybbølsbro). Prisen for denne rejse er derfor 4 zoner. Figur: Rejsen tilbage fra Friheden til Skovlunde via zone 1. Hele rejsen forløber i rød/gul/blå zonering, og man kommer ikke ud i den fjerde, brune zonering. Prisen er derfor kun 3 zoner.

Bemærk at det kun er med kontantbilletter og klippekort at HUR bruger systemet med zoneringe. Hvis man vil rejse mellem Skovlunde og Friheden på abonnementskort, skal man betale for zonerne 1, 2, 31, 33 og 42. Med andre ord skal man betale for 5 zoner i denne situation.

Links

HUR Trafikinfo
HUR's egen forklaring af deres prissystem (hvorfra de sidste to figurer på denne side er scoret)


/J